UFOt Unkarissa (UFO-k Magyarországon)

Ez a kiadvány a 2021. szeptember 17 és 19 között megtartott finnországi UFO-szemináriumra készült finn nyelven. A 34 oldalas füzetet olvasva a finnek bepillantást nyerhettek a magyar UFO-történelembe, a katonai incidensekbe és a szerző saját kutatásaiba is. Néhány kivonatot tartalmazott a “Magyar UFO Akták” című könyvéből, de a saját tapasztalatait is megemlíti benne.

Tämä julkaisu on tuotettu suomeksi 17.-19. syyskuuta 2021 järjestettävää UFO-seminaaria varten. 34-sivuisessa kirjasessa suomalaiset saivat tutustua Unkarin ufohistoriaan, sotilaallisiin tapahtumiin ja kirjoittajan omiin tutkimuksiin. Mukana oli otteita hänen kirjastaan “Hungarian UFO Files”, mutta hän mainitsee siinä myös omia kokemuksiaan.