Az Égiek nyelve – Fény nyelv, kódok és halandzsák

Régóta akarok írni a fény nyelvről és írásokról egy rövidebb tanulmányt, lévén, hogy van két-három személyes ismerősöm, aki szintén műveli ezt a furcsaságot. Már eme cikk elején leírom a véleményemet: összességében nem tudom mit gondoljak róla. Sokáig szkeptikus voltam, azzal kapcsolatban, hogy ez jöhet-e egy valóban más intelligenciától? Úgy véltem, hogy pszichológiai- és tudatalatti folyamatok mehetnek végbe az illetőben, amikor is létrejön ez a halandzsanyelv (vagy írás). Aztán egymástól független emberekkel találkoztam, akik beszélték a nyelveket és ugyanazokat az írást produkálták, pedig nem ismerték egymást! Az egyik legfiatalabb, akivel találkoztam egy 13 éves kisfiú volt, aki olykor még sokszor komplexebb írást produkált, mint a felnőtt társai. Itt pedig el is vesztette értelmét az, hogy valaki csak a hírnév vagy pénz miatt produkálná magát. Viszont hozzá kell tennem, hogy feltűnő volt az is, hogy egyes fénynyelvek hasonlítanak bizonyos földi nyelvekre, ami mégiscsak támogat egyfajta “földi” magyarázatot. Úgy vélem, hogy itt is sok minden keveredik egymással és nem érdemes általánosítanunk egy-egy eset alapján. Valószínűleg vannak (I). csalók és kóklerek, akik csak megjátszák az egészet; vannak akik őszintén hiszik, hogy valamiféle égi lény szól belőlük, de inkább (II.) pszichés folyamatokon mennek keresztül, és vannak, akiken át tényleg (III.) földönkívüliek vagy más lénycsoportok üzennek.

Azt is hozzá kell tennem, hogy a legtöbb UFO-és földönkívüli kapcsolatbeli találkozás inkább telepátiáról számol be, ahol nincsenek nyelvi korlátok és akadályok. Az agyból kiküldött gondolat kép vagy információ ugyanúgy fog megjelenni egy spanyol ember fejében, mint egy magyarban.

Egyébként soha nem találkoztam olyan illetővel, akinél azt láttam volna, hogy valamiféle pszichológiai problémája lenne, ugyanolyan teljes értékű életet éltek, mint az “átlagemberek” – attól függetlenül, hogy néha nyelveken szólnak.

A nyelveken szólás a Bibliában

A Szentírásban néhány helyen olvasható, hogy bizonyos emberek – többek között apostolok – a Szent Szellem által ismeretlen nyelveken szóltak, hogy ezáltal is Isten nyilvánuljon meg rajtuk keresztül. Ez egy láthatatlan erő és megnyilvánulásának feltétele az, hogy az ember rendíthetetlen hittel rendelkezzen Jézus Krisztusban és Istenben. Az első századi keresztények tehát olyan nyelveken tudtak szólni, melyeket sohasem tanultak. Például i.sz. után 33-ban Jézusnak több tucatnyi tanítványát áthatotta a Szent Szellem, akik különböző nemzetekből gyűltek össze, mégis mindenki a saját nyelvén hallotta a másik szavait: „Mindnyájukat áthatotta a szent szellem, és különböző nyelveken kezdtek szólni, úgy, ahogy arra a szellem képessé tette őket…Mikor tehát ez a hang támadt, egybegyűlt a tömeg, és össze volt zavarodva, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.” (Cselekedetek 2:5,6) Az ilyen csodákkal az addig nem hívőket is sok alkalommal megtérítették. Viszont a Biblia azt is leírta, hogy a prófétálás vagy a nyelveken szólás ajándéka megfog szűnni. Ennek ellenére a mai napig vannak olyan közösségek és felekezetek, ahol bizonyos emberek nyelveken beszélnek. (megj.: szerintem a legtöbbjük közönséges csaló) A legtöbbjük viszont halandzsa, azaz számunkra értelmetlenek. A bibliai nyelveken szólást xenoglossziának hívják, mivel létező, soha nem tanult nyelven beszélnek az emberek, míg az értelmezhetetlen beszédet glosszáliának nevezik. A glosszália bizonyos hangsorok eksztatikus kibocsátása, azaz értelmetlen, nyelv-szerű hangokról van szó. Mindezeket persze más vallásoknál is megfigyelték, de az ősi népeknél és törzseknél is feltűnik.

Az Angyalok és a Marsiak nyelve

Későbbi nyom lehet John Dee okkultista tudós és társa, Edward Kelley médium, akik 1581-ben azt híresztelték, hogy angyalokkal léptek kapcsolatba és saját ábécéjük van. Ezek a mennyei lények átadták nyelvüket, mely az Özönvíz előtti idők ősnyelvére vezethető vissza. Annak idején Énok próféta ismerte ezt a nyelvet, ugyanis találkozott az angyalokkal, de a természeti katasztrófák során a tudás elveszett. Az angyal ábécében magán-és mássalhangzók is voltak és 21 betűt tartalmazott, viszont jobbról balra kellett olvasni. Dee és Kelley az égi utasítások segítségével összepárosította a latin nyelvet az angyali szöveggel, így elkészítették a fordítást. Ezt egy Liber Loagaeth című könyvben gyűjtötték össze, ami a betűket táblázatba rendezve tartalmazta. Később Dee már az angyalok behívásának instrukcióit is közölte, melyeket angolra is lefordított. Sajnos a szövegek egy része és azok fordítása mára eltűnt, csak a töredékét tudjuk tanulmányozni. Több nyelvész is arra a következtetésre jutott, hogy a korábban is említett glosszáriáról van szó, mások szerint viszont egy csalás. Utóbbiak szerint Kelley találta ki az egészet, hogy átverje Deet. Akárhogy is, de számos XX. századi okkultista használta a szótárat a saját műveihez és kísérleteihez. További érdekességet jelenthetnek a középkori varázskönyvek, ahol számos angyali és démoni pecsét képe található meg, melyek olykor hasonlítanak a modern fénykódok írásaira.

Ugorjunk az időben 1896-ra, amikor is Théodore Flournoy, a genfi egyetem pszichológiaprofesszora egy Catherina Müller nevű médium hölgyet tesztelt a képességeivel kapcsolatban. Catherina általában transzba esett és egy Leopold nevű szellemmel alakított ki kontaktust, aki számos üzenetet és információt adott át. Többek között ismertette a nő előző életeit, amikor is a 15. századi Indiában és a 18. századi Franciaországban élt. Az év augusztus 22-én Catherina transzállapotban kijelentette, hogy egy harmadik inkarnációja is volt, méghozzá a Mars bolygón. Papírt és ceruzát kért, hogy leírja a marsiak ábécéjét. A lapon egy halandzsanyelv vonásai rajzolódtak ki, de voltak benne ismétlődések is. A nő beszélt még a marsiak társadalmáról és környezetéről is. Flournoy négy évnyi munka után, 1900-ban közzétette eredményeit az „Indiából a Mars bolygóra” című kötetétben, ahol viszont arra a következtetésre jut, hogy Catherina marsi nyelve a francia és az angol keveréke. A pszichológus kizárta, hogy a nő szándékosan csalt volna, szerinte ugyanis tudatalatti folyamatokról van szó. Évtizedekkel később több szakértő is áttekintette a marsiak nyelvét és míg egyesek úgy vélték, hogy Catherina hisztérikus hallucináktól szenvedett, addig mások teljes mértékben kiálltak az mellett, hogy ez egy valódi nyelv.

A földönkívüliek fénykódjai

Már az 1950-es években is több kontakta állította azt, hogy ismer pár földöntúli kifejezést, de a teljes nyelvet azonban nem. Ilyen volt például a „Ya Ba Hoo Si Ta”, ami a „Szeretettel üdvözlünk Téged!”-et jelentette, vagy például az „Adonai Vasu Baragas”, aminek „Viszlát Jó Testvérek!” a fordítása. Ahogy haladunk a jelen felé és a fizikai helyett egyre inkább spirituálisabbá váltak bizonyos kapcsolatok a földönkívüliekkel, úgy egyre többet tudtunk meg ezekről a furcsa kifejezésekről. Néhányan azt mondják, hogy fény nyelvet csatornáznak más lényektől – például plejádiaktól vagy szíriusziaktól -, más dimenziókból vagy csillagrendszerekből; mások azt mondják, hogy ez a Felsőbb Énjüktől származik. Néhányan úgy vélik, hogy mindkettő: ezek az “idegen” lények saját énjük töredékei. Mindegyik személynek megvan a saját kifejezési stílusa, amely olyan különböző, mint a hangja, mint a lények vagy az aspektusok. A fény nyelvet egyre többen beszélik, esetleg éneklik, ám egyesek inkább leírják, kézjelekkel közvetítik vagy zenéket alkotnak belőle. Az írást fény kódoknak nevezik, melyek információs csomagok.

Az átélők szerint ugyanis sokszor a nyelvet nem lehet szó szerint lefordítani, hanem inkább érzéseket közvetítenek és egyfajta pozitív energetikai töltetük van. Ez az energia hat az aurára, a tudatra és az ember belső lényének állapotára is. Az elnevezés abból származik, hogy amikor az emberek a jeleket és a szimbólumokat érzékelik a belső látásukkal, akkor azok felragyognak. A fény nyelvet beszélők szerint ez a képesség viszont mindenkiben ott van, csak tudati fejlődési szintjétől függ, hogy mikor jön a felszínre. Megtanulni nem lehet, hanem aktiválódhat bennünk a képesség, hogy ezeket az energiákat betudjuk fogadni. A probléma az, hogy a hangokat sokan az agyukkal próbálják értelmezni, viszont a szívvel kell érzékelni. Talán ez miatt van az, hogy inkább nők, mint férfiak beszélik a fény nyelvet, ugyanis náluk erősebb az intuíció. A közösségi oldalakon és videómegosztókon rengeteg videót találhatunk, ahol meghallgathajuk a nyelveket olyan emberektől, akik egymástól távoli országokban élnek – tehát egy globális jelenséggel van dolgunk. Úgy vettem észre, hogy Magyarországon is egyre több ember tűnik fel, aki beszéli és írja a fénynyelvet. Az írásjelek között vannak átfedések, pedig az illetők nem ismerik egymást és nem is hirdetik magukat az interneten. A glosszáliát, a fény nyelvet és egyéb halandzsának tűnő beszédeket már nyelvészek és agykutatók is vizsgálták. Kiderült, hogy nagyon sok esetben a beszéd nem földi nyelvek kevere, tehát értelmük nincs, viszont olyan hangtannal rendelkeznek, amik szabályokat követnek. A tudósok azt is megállapították, hogy a beszélők agyának homloklebeny területe – ahol a nyelvi funkciók is találhatók – kevésbé aktív, míg más részek felerősödnek. És még mielőtt valaki azt hinné, hogy ezeket a furcsa nyelveket mentálisan sérült vagy pszichológiai problémákkal küszködők használják, a tanulmányok egyértelműen kimutatták, hogy kiegyensúlyozott emberekről van szó.

Miskolci László